Cách Làm Quả Bóng Bằng Giấy Đơn Giản (Phần 1)-Making Paper Ball Simple (Part 1)

0
4Để cắt các miếng ghép nhanh chóng chúng ta làm như sau: kẻ 2 hình lục giác, ngũ giác có cạnh bằng nhau sau đó.
1. In 1 tờ có hình lục giác (bao gồm 6 mép dán) lên tờ giấy màu sử dụng
2. In 1 tờ có hình ngũ giác (bao gồm 5 mép dán) lên tờ giấy màu sử dụng
3. Cắt và gấp hình ngũ giác, lục giác sau đó dán ghép sẽ rất nhanh chóng.
To cut the pieces quickly we do the following: draw 2 hexagons, the pentagon has an equal edge afterwards.
1. Print a hexagonal sheet (including 6 paste edges) on the colored color paper
2. Print a pentagonal sheet (including 6 paste edges)
on the colored color paper
3. Cut and fold pentagonal, hexagonal shapes then paste them very quickly.
Mọi người có thể download file in qua đường link sau/ People can download the print file via the following link:

Nguồn: https://webgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://webgiadinh.vn/am-thuc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here