tiiếng anh lớp 2- Unit 1 – What's this ? @HT channel – English for you.@HT channel – English for you.
Tieng Anh lớp 2 – Unit 1 – what is this?
School things.
Bé hỏi các vật dụng học tập
What is this? Đây là cái gì
It’s is a pen ( Nó là cây viết)
eraser( cục tẩy),pencil( bút chì)….

*****************************

1. Trọn bộ TIẾNG ANH LỚP 1.

2. Trọn Bộ tiếng anh lớp 2- family and friends 2

3. Trọn Bộ tiếng anh lớp 3- family and friends 3

4. Tiếng anh lớp

5. Trọn Bộ tiếng anh lớp 5- family and friends 5

Nguồn: https://webgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://webgiadinh.vn/hoc-tieng-anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *